Fit za 11 minut

Aplikace od kouče mistrů světa

Dr. Michael Reinprecht

OCHRANA ÚDAJŮ

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

firmy My Winning Coach GmbH (krátce jen MWC)

(ve znění z 27.04.2018)

 

ÚVOD:

Naše firma My Winning Coach GmbH (krátce jen MWC) vyvíjí produkty, které lidem pomáhají dostat se fyzicky i duševně do špičkové formy. Naše zkušenosti pocházejí z mezinárodního špičkového sportu (tenisová soutěž ATP, Formule 1, mistrovské týmy ve fotbale, posádky rallye Paříž – Dakar, mistři světa v motokrosu, triatlonisté a další) i z tréninků managementů známých mezinárodních společností.

S těmito zkušenostmi a vědeckým pozadím dáváme našim nabídkám věrohodnost a serióznost. Aplikace „Fit in 11 Minuten“ (dále krátce „App“ nebo „aplikace“) ukáže uživateli za velmi krátkou dobu cestu k vytrvalosti a síle, a to pomocí i nejúčinnějších cvičení na světě. Tak se naše vize fyzického fitness může stát skutečností i pro velmi zaměstnané lidi.

Pomocí aplikace umožňujeme schůdnou a vyzkoušenou cestu každému člověku, který opravdu chce být fit.

Jsme rádi, že Tě můžeme přivítat jako uživatele!

MWC poskytuje uživateli orientovanému na sport a pohyb zdarma až do odvolání k dispozici 5 úrovní fitness pro sportovní činnost, a to v internetem podporované aplikaci „Fit in 11 Minuten“. Dále nabízíme uživatelům placené nabídky s rozšířenými službami (např. předplatné).

Uživatel/ka bude dále označován/a bez uvedení pohlaví jako uživatel (genderová doložka).

 

 

1. PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY a OBLAST PLATNOSTI VOP

1.1 Aby bylo možné používat tuto aplikaci a s tím spojené služby, je zapotřebí v rámci aplikace vyjádřit souhlas s VOP a s jednorázovou registrací zdarma. Aktuální VOP platí až do odvolání pro všechny produkty a služby MWC.

1.2 V aplikaci se mohou registrovat jen osoby způsobilé k právním úkonům. Nezletilé osoby se smějí do aplikace registrovat jen s výslovným svolením svých rodičů nebo zákonných zástupců.

1.3. Používání je určeno výhradně pro koncové spotřebitele (soukromé osoby). Používání pro podnikatelské nebo jiné komerční účely je výslovně zakázané, ledaže by existovalo příslušné písemné povolení a dohoda s MWC.

1.4 Tyto VOP platí pro všechny služby, které jsou přes aplikaci nabízeny. Toto platí obzvláště pro PRO FIT a FIT 4 BUSINESS.

 

 

2. REGISTRACE a další POSTUP / MOŽNOSTI

2.1 Registrací uživatel potvrzuje, že uznává tyto všeobecné obchodní podmínky. MWC nabízí s „Fit in 11 Minuten“ aplikaci, která je schopná běžet na běžných operačních systémech Apple a Android. Registrace aplikace je určena pro jednu osobu (tj. jen jeden uživatelský účet pro jednoho uživatele) a je pro uživatele zcela zdarma. Registrací vyjadřuje uživatel neomezený souhlas s VOP.
Registrace se provádí přes aplikaci s přístupem na internet. Vloží a uloží se datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení, pohlaví a váha. Tyto údaje jsou důležitým předpokladem pro následující osobní trénink. Aby byla zajištěna anonymita, je uživatelské jméno volně volitelné. Je výhradním rozhodnutím uživatele, zda uvede jako uživatele svoje skutečné jméno nebo pseudonym. Aby mohla být stanovena zadání pro trénink uživatele, je nutné i pro používání aplikace zadat zdarma údaje pro registraci.

Aplikace nabízí tyto služby:

2.2 Uživatel může zdarma trénovat 5 úrovní fitness a v tomto období udělat novou kontrolu (= nové zařazení). Během nebo po používání zdarma má uživatel možnost používat aplikaci až do odvolání přes placené předplatné, a to během příslušné doby platnosti předplatného.

2.3 PRO FIT: Aktuální cenu za předplatné pro PRO FIT najdeš v aplikaci (Tvoje předplatné fitness)
Předplatné PRO FIT je nabízeno s různými dobami platnosti. Toto předplatné se automaticky prodlužuje o dobu dojednané platnosti, pokud zákazník nepodá výpověď.

2.4 Po registraci určí uživatel pomocí vstupního testu (za předpokladu, že je zdravý – viz bod 2.9) svou úroveň fitness. Na úvodní stránce interaktivní aplikace se zobrazí výchozí stav (úroveň fitness) uživatele, vypočítaný podle sportovně diagnostických hledisek, který uživatel sám zjistil. V průběhu používání vypočítává aplikace sportovně diagnostický pokrok uživatele a ten se zobrazuje jako pokrok ve výkonnosti v procentech.

2.5 Tréninkový program se v rámci aplikace zobrazuje formou cvičení. Navíc dostává uživatel průběžné individuální statistické údaje o pokroku výkonnosti, vyhodnocení a odměnách formou virtuálních medailí. Body se udělují za tréninky. Příslušné zařazení je v žebříčcích (síň slávy).

2.6 V případě potřeby může MWC kdykoliv rozšířit nebo omezit paletu nabídky aplikace.

2.7 Uživatel potvrzuje svou registrací, že při přenosu dat ze smartphonu do aplikace mohou vzniknout náklady od poskytovatele internetového připojení, které nese uživatel.

2.8 MWC si vyhrazuje právo odmítnout uživatele bez uvedení důvodů.

2.9 Zdravotní předpoklady: uživatel používá aplikaci na vlastní riziko a zodpovědnost! Doporučujeme každému, aby si od lékaře obstaral jeho schválení.

2.10 Doplňkové pomůcky nejsou součástí naší služby. Gymnastické podložky apod. si musí uživatel obstarat sám.

 

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Vznik smlouvy o užívání upravují různé obchody (store), poskytující aplikace. Smlouva vzniká, jakmile uživatel nainstaluje (download) aplikaci a vloží svoje heslo.
U vlastního předplatného vzniká smlouva, jakmile uživatel v rámci koupě aplikace In-App klikne na políčko „Koupit teď“ a v případě potřeby vloží svoje heslo.

3.2. Doba platnosti smlouvy o užívání: smlouva o užívání, uzavřená s uživatelem, platí na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv vypovědět.

 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Se získáním předplatného PRO FIT bude k okamžiku uzavření inkasován poplatek za užívání pro dojednanou dobu platnosti. Vyúčtování provádí nabízející poskytovatel příslušného obchodu (store).

Předplatitelský poplatek za užívání se automaticky prodlužuje o dojednanou dobu, pokud uživatel smlouvu nevypoví. Poplatek za užívání bude inkasován na začátku příslušného prodloužení.

4.2 Pokud MWC vzniknou náklady za výlohy při odmítnutí platby, je MWC oprávněn uživateli vzniklé náklady / výlohy vyúčtovat.

4.3 Možnosti způsobu platby se zobrazí v obchodu (store) uživatele.

 

 

5. PUSHOVANÁ SDĚLENÍ A REKLAMA

5.1 Uživatel souhlasí, že v rámci používání aplikace smí docházet k vhodné motivaci (potlesk, řeč a vhodné reklamní sdělení). Pushovaná sdělení může uživatel v nastaveních svého smartphonu vypnout. Mohlo by se ale stát, že by uživatel kvůli tomu neobdržel důležité informace a za to nese zodpovědnost sám.

 

 

6. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

6.1 Pokud s námi zákazník (uživatel) uzavřel smlouvu o užívání, může ji do 14 dnů odvolat a dostane zpět všechny uhrazené platby. Pro odvolání musí uživatel informovat MWC emailem na adresu office@fitin11minutes.com a uvést osobní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa, datum uzavření smlouvy.

6.2 Zánik práva na odvolání: s prvním použitím placené aplikce zaniká možnost práva na odvolání, protože MWC už začal služby poskytovat a realizovat.

 

 

7. VÝPOVĚĎ

7.1 Výpověď smlouvy o užívání uživatelem: uživatel má právo vymazat svůj uživatelský účet (account) kdykoliv a bez udání důvodů a tím ukončit smlouvu o užívání. K tomu musí uživatel vymazat na záložce „Profil – nastavení“ svůj profil (pomocí tlačítka „Vymazat profil“). Upozorňujeme, že tímto výmazem se během jednoho měsíce vymažou všechny údaje uživatele a ani uživatel ani MWC pak k nim nemá přístup a nemá ani možnost do údajů nahlédnout. V průběhu předplatného PRO FIT se platby nevracejí.

7.2 Výpověď smlouvy o užívání od MWC: MWC si vyhrazuje právo dát bez uvedení důvodů výpověď ze smlouvy s výpovědní lhůtou 2 týdny. V takovém případě dostane zákazník poměrnou část platby za svoje běžící předplatné PRO FIT zpět.

7.3 Výpověď předplatného PRO FIT uživatelem: uživatel může vypovědět předplatné PRO FIT kdykoliv a bez udání důvodů s účinkem ku konci doby platnosti příp. ku konci příslušného prodlužovaného období. Tato předplatná typu In-App je nutné vypovědět v nastavení příslušného AppStore. Pokud platba proběhla přes iTunes, musí se výpověď provést minimálně 24 hodin před ukončením minimální doby platnosti příp. před koncem příslušného prodlužovaného období v obchodě (Store).

7.4 Výpověď předplatného od MWC: MWC je oprávněn vypovědět předplatné vždy 2 týdny před ukončením doby platnosti ku konci doby platnosti příp. příslušného prodlužovaného období.

 

 

8. ZNEUŽITÍ A PODVOD

8.1 Uživatel musí chránit svoje registrační údaje před použitím podvodným způsobem, neoprávněným přístupem třetích osob a zneužitím. Uživatel musí bezodkladně ohlásit každé použití svého účtu podvodným způsobem nebo neoprávněné použití či zneužití na adresu office@fitin11minutes.com.

8.2 MWC má právo uzavřít nebo odmítnout účet jakéhokoliv registrovaného uživatele, pokud by došlo ke zneužití nebo podvodnému použití účtu.

8.3 Budou-li porušeny povinnosti uživatele, může MWC vymazat veškeré údaje.

 

 

9. POVINNOSTI UŽIVATELE A UDĚLENÍ PRÁVA

9.1 Povinnosti uživatele:

  • Poctivé absolvování tréninku
  • Žádné „předstírání“ tréninkových programů
  • Žádné úmyslné manipulování se systémem
  • Žádný podvod/zneužití pomocí aplikace (viz bod 8)

9.2 Každý uživatel aplikace se zavazuje, že nepředá svoje registrační údaje (aktivační kód) třetí osobně a uvede je podle pravdy a aktuálně.

9.3 Veškeré materiály (obrázky, videa, audiosoubory, údaje atd.), které dá k dispozici MWC, se nesmí kopírovat, rozšiřovat a předávat třetím osobám bez výslovného souhlasu příslušného držitele práva.

9.4 Uživatel je povinen absolvovat svoje tréninky pravdivě, opatrně zacházet s osobními údaji a je sám zodpovědný za to, jaké údaje předá dál.

9.5 Uživatel je povinen zveřejňovat, rozmnožovat, šířit, ukládat atd. jen údaje nebo informace, s nimiž smí disponovat. Uživatel ručí za to, že má k dispozici příslušná práva, a že údaje nebo informace nezasahují do práv třetích osob. Nezatíží v tomto smyslu MWC žádnými nároky na náhradu škody a žalobami od třetích osob.

9.6 Pro uživatelem předané, zveřejněné, uložené informace (User Generated Content) a údaje poskytuje uživatel pro MWC nevýhradní, neodvolatelné, bezúplatné, obsahově, časově a prostorově neomezené právo na užívání a zpracování. Dále se uživatel přípustným způsobem zříká autorských osobních práv, obzvláště práva, být uveden (označení autora).

 

 

10. OPATŘENÍ PŘI PORUŠENÍ DIE POVINNOSTÍ UŽIVATELEM

10.1 MWC může při porušení řádného užívání aplikace učinit tato opatření:

  • Varování
  • Vymazání údajů uživatele
  • Dočasná blokace uživatele
  • Vyloučení

10.2 Při vyloučení se uživatel nesmí znovu registrovat. Každý nově založený účet bude bez další informace ihned vymazán.

 

 

11. USTANOVENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

11.1 Používáním naší aplikace „Fit in 11 Minuten“ souhlasí uživatel s ustanoveními o ochraně údajů od MWC.

11.2. Používání aplikace předpokládá, že se uživatel registruje osobně. Když se uživatel registruje, uděluje registrací svůj výslovný souhlas s tím, že jeho osobní údaje sdělené při registraci, zjištěné při stanovení úrovně fitness a při tréninkových programech bude MWC používat podle postupů aplikace tak, jak jsou popsány v těchto podmínkách pro používání. Anonymitu uživatele a jeho údajů je možné dodržet tím, že jako „jméno uživatele/username“ se zobrazí jeho pseudonym. Kromě toho může uživatel svou identitu anonymizovat také po provedené registraci (změna „jména uživatele/USERNAME“ pod „nastavení“).

11.3 Ustanovení o ochraně údajů:
MWC záleží obzvláště na tom, aby se s osobními údaji zacházelo velmi pečlivě a dodržovala se ustanovení o ochraně údajů. Každý uživatel si určí, zda je v „jméno uživatele/username“ registrován anonymně nebo pod svým jménem.

11.4 Osobní a neosobní údaje:
MWC používá a ukládá osobní údaje pro další vývoj svých produktů a služeb, aby je přizpůsobil potřebám svých uživatelů (viz § 4(1) zákona o ochraně údajů z roku 2000).
Veškerá práva na neosobní údaje uživatelů příslušejí MWC a MWC je smí obsáhle analyzovat, používat a předávat třetím osobám (např. z důvodu zlepšení, úpravy nebo prodeje služeb).

11.5 Údaje z registrace:
V rámci registrace se zjišťují osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, váha), které jsou zapotřebí pro sestavení osobních tréninkových programů. Uživatel má možnost vytvořit profilový obrázek, který může kdykoliv opět sám vymazat nebo změnit. Uživatelem uvedené osobní údaje se používají k tomu, aby MWC mohl zaručit splnění služby. MWC ukládá až do doby výmazu účtu uživatele osobní údaje jen za účelem poskytované služby.

11.6 Další údaje uživatele:
MWC eviduje pro vyhodnocení tréninkových jednotek různé údaje, jako například aktivitu, spotřebu kalorií, trasy tréninku, žebříčky atd.
Výkonnostním sportovcům, svazům, firmám nebo institucím nabízí MWC možnost externího koučingového nástroje pro koučování a motivaci uživatelů v tréningovém procesu. Souhlasem se všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí uživatel s tím, že chce být koučován a registrován v koučovacím nástroji.

11.7 Soukromá nastavení:
Soukromá sféra: uživatel může kdykoliv změnit svoje nastavení uživatelského jména na svém účtu a tím chránit svou identitu pomocí pseudonymu.
Aplikace a obzvláště motivační koncept od MWC spočívá zčásti na zveřejnění jednotlivých parametrů (body aktivity a medaile) v „síni slávy“ (žebříček). Tam jsou zobrazeni nejaktivnější uživatelé v pořadí se svými uživatelskými jmény nebo jsou tam uvedena měsíční vyhodnocení nejaktivnějších uživatelů. Uživatel se může rozhodnout, zda chce být v žebříčcích zobrazen s uživatelským jménem nebo ne.

11.8 MWC bude důvěrně zpracovávat veškeré osobní údaje uživatelů. MWC zveřejní osobní údaje jen s výslovným osobním souhlasem uživatele. Uživatel má kdykoliv právo na odvolání uděleného souhlasu.

11.9 MWC je oprávněn uložit individualizované údaje uživatelů a statistiky, předá je ale třetím osobám jen tehdy, pokud je to podle zákona předepsáno nebo podle povinného uvážení nutné a právně přípustné pro splnění zákonných ustanovení nebo soudních a úředních nařízení. Dále je MWC oprávněn používat výše popsané údaje a činit opatření, která slouží pro dodržení těchto VOP, pro další vývoj jeho produktů a pro účely výzkumu (např. podpora zdravého životního stylu).

11.10 Bezpečnost údajů a technika:
MWC činí rozsáhlá ochranná opatření, aby chránil údaje uživatelů před neoprávněným přístupem. Ochranná opatření se pravidelně přizpůsobují technickému pokroku.

11.11 Výmaz údajů uživatele:
Pokud uživatel zruší svůj profil/účet, vymažou se do jednoho měsíce všechny jeho údaje a ani on už k nim nebude mít přístup.

11.12. Změny ustanovení o ochraně údajů:
MWC si vyhrazuje právo kdykoliv upravit prohlášení o ochraně dat, přičemž dodrží platné předpisy.

11.13 MWC je oprávněn ukládat údaje a předávat je třetím osobám, pokud je to právně přípustné nebo nutné v rámci služby (Coaching Tool. …).

11.14 MWC nepřebírá ručení za chybný obsah a údaje, které předá uživatel.

11.15 WINNING NEWS: S naším zpravodajem „WINNING NEWS“ dostáváš informace, týkající se sportu, fitness a zdraví. Pro přihlášení potřebujeme Tvojí e-mailovou adresu. Samozřejmě máš možnost se přímo v novinkách (News) kdykoliv odhlásit od „WINNING NEWS“ a odvolat svůj udělený souhlas.

11.16 Kontaktní formuláře: můžeš se s námi spojit přes naše kontaktní formuláře, umístěné na webové stránce www.fitin11minutes.com. Souhlasíš s tím, že my nebo námi pověření odborníci (např. podpora) se s Tebou případně spojí pomocí Tvých použitých příp. uvedených údajů, aby tak bylo možné zodpovědět Tvůj dotaz. Kdykoliv můžeš tento souhlas odvolat zprávou zaslanou na adresu office@fitin11minutes.com.

 

 

12. RUČENÍ a ZÁRUKA

12.1 MWC ručí v rámci existujících zákonných ustanovení jen tehdy, pokud MWC způsobil škodu z hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Při lehké nedbalosti MWC vůči uživatelům neručí. Toto platí také pro škody, které mohou vzniknout chybami, problémy, viry nebo ztrátou dat. MWC neručí vůči podnikům např. za ušlý zisk, následné škody, majetkové škody nebo škody z nároků třetích osob.

12.2 Uživatel sám ručí za případné škody, vzniklé na jeho informačním systému (mobil, tablet, PC atd.) stahováním nebo za ztrátu dat v aplikaci kvůli stahování a tím vzniklé ztrátě dat při dalším používání služeb aplikace

12.3 Uživatel uznává a akceptuje, že MWC není za žádných okolností a žádným způsobem zodpovědný za jednání nebo opominutí jiných uživatelů ani za škodu, vzniklou z uvedených jednání nebo opominutí.

12.4 Uživatel používá nabídku od MWC výhradně na vlastní nebezpečí a měl by ji použít teprve po lékařském schválení.

12.5 Uživatel přebírá ručení za vypořádání, žaloby atd. s jinými uživateli. Uživatel potvrzuje MWC, že MWC není v žádném případě zodpovědný za jiné uživatele a neručí za ně.

12.6 Osvobození od ručení: uživatel nezatíží MWC žádnými škodami, vzniklými z jakýchkoliv nároků, které by třetí osoby vyžadovaly vůči MWC na základě porušení jejich práv uživatelem. Případně vzniklé náklady za vypořádání (právní pomoc, soudní náklady atd.) vůči MWC přebírá uživatel.

12.7 MWC nepřebírá záruku za to, že aplikace bude kdykoliv, kompletně a bez závad k dispozici, nebo že bude potřebný software a hardware bez závad pracovat.

12.8 MWC nepřebírá záruku za to, že výměna dat přes internet příp. telekomunikační sítě bude sledována, zaznamenávána nebo falšována třetími osobami.

 

 

13. ZMĚNA VOP A USTANOVENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

13.1 MWC si vyhrazuje právo upravit tyto VOP a prohlášení o ochraně údajů kdykoliv, přičemž dodrží platná ustanovení. VOP včetně prohlášení o ochraně údajů jsou v aplikaci viditelné v jejich příslušném platném znění.

13.2 Vedlejší ústní dohody nejsou.

13.3 Pokud by byla nebo se stala jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná na základě zákonných ustanovení, vstoupí na jejich místo takové ustanovení, které bude zneplatněnému ustanovení věcně co nejblíže.

 

 

14. PŘED POUŽITÍM APLIKACE ,,Fit in 11 Min“

Naší největší prioritou je zdraví uživatele. Doporučujeme před prvním použitím aplikace vyhledat lékaře! MWC nepřebírá zodpovědnost za jednání uživatelů. Naše údaje a rady byly sestaveny podle nejlepšího vědomí a svědomí, nepředstavují ale doplněk nebo náhradu informací od lékaře nebo lékárníka. Souhlasem s těmito VOP potvrzuje uživatel, že za svoje zdraví je výhradně zodpovědný on sám.

 

 

15. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení této smlouvy se nedotýká platnosti ostatních smluvních ustanovení. Pokud by byla nějaká ustanovení této smlouvy nebo jejich části neúčinná nebo neplatná, nevede to k celému odpadnutí těchto ustanovení, ale pak platí za dojednaná taková ustanovení, která jsou právně účinně příp. zákonně přípustná a jsou nejbližší neplatným nebo neúčinným ustanovením a záměru stran.

 

 

16. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST: GRAZ

Platí rakouské právo při vyloučení kolizních a odkazujících norem a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro všechny spory se ujednává výhradní příslušnost příslušného soudu v Grazu (Rakousko).

 

 

 

IMPRESUM A OZNÁMENÍ

 

My Winning Coach GmbH
Jednatel Dr. Michaela Reinprechta
Neufeldweg 147/m
8041 Graz

E-mail: office@fitin11min.com

DIČ: ATU 67560855
Obchodní rejstřík č. FN 383622a u zemského soudu Graz

Člen hospodářské komory Štýrsko

Předmět podnikání: podnikové poradenství včetně podnikové organizace podle § 94 ř. 74 živnostenského řádu 1994

Dozorčí úřad podle zákona o e-commerce: magistrát Graz
Uplatnitelné živnostenské nebo profesní předpisy: živnostenský řád www.ris.bka.gv.at

Vývoj softwaru: Codeshaped
Fotografie: Winning Management Seminare GmbH, My Winning Coach Gmbh, fotalia, iStock